Contact Us
 
Contact Us

Program Committee Secretariat:(Scan QR code to follow wechat official account

Ms. Ying Qu

Tel: +86-13439292673

Email: ccc@amss.ac.cn

Address: No.55 Zhongguancun East Road, Beijing 100190, P.R. China

    Organizing Committee Secretariat:

    Ms. Jin Li, Mr. Yunliang Xiao, Ms. Bingqi Pan, Ms. Ping Zhao

    Tel: +86-551-62391698

    Email: ccc2022@ustc.edu.cn

    Address: Number 5089 Wangjiang West Road, Hefei, Anhui Province, P.R. China